โชติวัฒน์ เซอร์วิส Chotiwat Service

เกี่ยวกับเรา

โชติวัฒน์ เซอร์วิส Chotiwat Service

บริการ

 • เช่าเต็นท์ หลายขนาด  
 • เช่าพัดลมไอน้ำ 
 • เช่าพัดลมไอเย็น เครื่องทำลมเย็น
 • เช่าแอร์เคลื่อนที่
 • เช่าพรม   
 • เช่าสกายทูป
 • เช่าโต๊ะ
 • เช่าเก้าอี้ 
 • เช่าโต๊ะกลม
 • เช่าโต๊ะเหลี่ยม หลายขนาด
 • เช่าโต๊ะจีน
 • เช่าเสากั้นเขต, เช่าเสากั้นทางเดิน
 • เช่าเสาบริเขต, เสาคิว
 • เช่าชุดโซฟา 
 • เช่าเก้าอี้สตูลูกเต๋า สตูบาร์กระจก สตูไฟเบอร์
 • เช่าธงญี่ปุ่น
 • เช่าสแตนด์ดอกไม้
 • เช่าโต๊ะหมู่บูชา
 • เช่าอาสนะสงฆ์
 • เช่าตั่งรดน้ำสังข์
 • เช่าอุปกรณ์จัดงาน
 • เช่าเครื่องเสียง - เช่าจอ Lcd 
 • และอุปกรณ์สำหรับจัดงาน Event

     Exhibition  หรืองานมงคลต่างๆ

          ติดต่อสายด่วน HotLine

Tel 086-6998598

Tel 085-9058965

Tel 089-1291895

เวลาให้บริการ