โชติวัฒน์ เซอร์วิส Chotiwat Service

เช่าโซฟา

เช่าโซฟา ให้เช่า 

  -เช่าโซฟา โมเดิร์น สีขาว - สีดำ  4-5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง ราคา 2,500 บาทต่อชุด/วัน  

  -เช่าโซฟาหลุยส์ ไม้สัก 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง ราคา 5,000 บาทต่อชุด/วัน

  -เช่าโซฟาหลุยส์ ไม้สัก เดินทอง 5 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลาง ราคา 10,000 บาทต่อชุด/วัน

  -เก้าอี้หลุย ไม้สัก เดินทอง ตัวละ 1000 บาท/วัน

แสดง 1-4 จาก 4 รายการ