โชติวัฒน์ เซอร์วิส Chotiwat Service

เช่าโต๊ะจีน

บริการ เช่า ให้เช่า โต๊ะจีน ชุดโต๊ะจีน ให้เช่า

เช่าโต๊ะจีน แบบ VIP  โต๊ะกลม1.5+เก้าอี้เบาะคลุมผ้าผูกโบว์ทอง

ให้เช่าโต๊ะจีน แบบ กึ่ง VIP  โต๊ะกลม1.5+เก้าอี้เบาะคลุมผ้าสีขาว

โต๊ะจีนเช่า แบบ VIP พลาสติก  โต๊ะกลม1.5+เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าผูกโบว์ทอง

โต๊ะจีนให้เช่า แบบ โต๊ะ1.2 เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้า

โต๊ะจีน แบบ โต๊ะ1.2เก้าอี้พลาสติก  ไม่คลุมผ้า

แสดง 1-8 จาก 8 รายการ