โชติวัฒน์ เซอร์วิส Chotiwat Service

เช่าธงญี่ปุ่น J-Flag

ธงญี่ปุ่น J-Flag

ฐานขนาด 30*40 ซม. ถ่วงปูน

ความกว้าง 30-50 ซม.

ความสูง 110-170 ซม.

ความสูงรวม  160-190 ซม.

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ